Kişisel Veriler Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİYORUZ!
 
Anayasa’da öngörülen başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla çıkarılmış olan "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
 
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) 24 Mart 2016 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 07 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Yürüttüğümüz faaliyet sırasında sizden aldığımız kişisel bilgileriniz bakımından Veri Sorumlusu olarak addedilmekteyiz. Veri Sorumlusu olarak, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek, sınıflandırılabilecek, mevzuatın izin verdiği hallerde 3. kişilere açıklanabilecek ve/veya devredilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:
 
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.
 
www.aniva.com.tr ; müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Aniva Ev Ürünleri Met. San. Ve Tic. Ltd. Şti. sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.
 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar: Ana hissedarımız, doğrudan ve/veya dolaylı yurtiçi ya da yurtdışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.
 
Kişisel verilerin toplanma yöntemi: Genel müdürlük, müesseseler veya e-satış kanalları ve çağrı merkezi. gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
 
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız: Bu kapsamdaki haklarınız 07 Ekim 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Aniva Ev Ürünleri Met. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ye başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde ya da yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e) eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Açıklama [CH1]: Tarafınızca genişletilmesi ya da daraltılması mümkündür. Açıklama [CH2]: Tarafınızca genişletilmesi ya da daraltılması mümkündür. h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. İlgili talepleriniz için bize +90 262 751 21 94 telefon numaralarından veya aniva@aniva.com.tr e-postası aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz.
IdeaSoft® | E-ticaret Paketleri ile hazırlanmıştır.